Skip to main content


Anna-Karin Tötterman –
modig borgerlig röst till riksdagen

Högt utbildade mammor behövs i riksdagen

Jag är politices licentiat (informationsvetenskap) och hum.kand. (historia) och efter en lång karriär vid Åbo Akademi arbetar jag nu med utbildningspolitisk intressebevakning vid Sydkustens landskapsförbund. Jag är stolt mamma till två skolpojkar (f. -08 och -11). Jag är bosatt i Åbo sedan 1997 men är född och uppvuxen i en företagarfamilj i Jakobstad.

Lång och bred erfarenhet av politiskt beslutsfattande

Jag har varit politisk beslutsfattare sedan 2018 och jag har innehaft en rad förtroendeuppdrag i Åbo stad (t.ex. svenska bildningssektionen och styrelsen för Åbo musikfestspel), Svenska Folkpartiet (ordförande för SFP i Åbo, viceordförande för SFP i Egentliga Finland, medlem i partifullmäktige) och jag är ledamot i Folktinget sedan 2021 och medlem i folktingets förvaltningsutskott.

Satsningar på utbildning, främjande av företagande och ungas välmående

I politiken har jag hittills framför allt engagerat mig i frågor som handlar om utbildning (allt från småbarnspedagogik till universitet); företagspolitik (allt från start-ups och främjande av företagande till fiskerinäring); ungas välmående (psykisk hälsa och ätstörningsvården); nordiskt samarbete och hållbar stadsutvecklingspolitik.

Samhällets utmaningar kräver modiga borgerliga beslutsfattare

Jag ställer upp i riksdagsvalet för Svenska Folkpartiet i Egentliga Finlands valkrets för jag vill med mod, kunskap och starkt engagemang arbeta för ett livskraftigt välfärdssamhälle, främjande av företagande och ekonomisk tillväxt där vi har möjlighet att erbjuda ett tryggt samhälle och en hög kvalitet på utbildning och vård för alla åldrar och på båda nationalspråken. Även om mycket trots allt fungerar väl i Finland står vi inför stora utmaningar i samhället med krig i Europa, energikris, inflation, höga priser, klimatförändring, en minskande befolkning och arbetskraftsbrist i många branscher (t.ex. vården och småbarnspedagogiken) och de beslut som fattas under nästa riksdagsperiod kräver modigt nytänkande, bred kunskap och ett stort engagemang för ett livskraftigt framtida Finland. Jag hoppas få bli din modiga borgerliga röst i riksdagen och är redo att axla det ansvar som en beslutsfattare i riksdagen bör ta för hela Finland, Egentliga Finland och Åbo.